Anslutning via API

Nationellt kliniskt kunskapsstöd kan med hjälp av API visas i de egna vårdinformationssystemen hos anslutna regioner.

Kunskapsstöden från Nationellt kliniskt kunskapsstöd distribueras via API.

API består av ett antal tjänster som gör det möjligt att hämta kunskapsstöd och integrera informationen i de verksamhetssystem som används av verksamma inom hälso- och sjukvården. Mer information om anslutning via API finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöds Confluencesida.

 

Till toppen av sidan