Kunskapsstöd på remiss

För att säkerställa kunskapsstödens kvalitet finns ett system med nationella remisser och synpunktsinhämtningar.

På webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns aktuella nationella remisser inom kunskapsstyrningssystemet. Observera att sidan även innehåller remisser från andra instanser inom kunskapsstyrningen än Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år. Det går att lämna remissynpunkter under hela respektive remissperiod:

 • 15 februari till 14 april
 • 15 april till 14 juni
 • 15 september till 14 november
 • 15 november till 14 februari.

Infaller startdatumet för en remissperiod på en helg flyttas det till nästkommande vardag. Infaller slutdatumet för en remissperiod på en helg flyttas det till den närmast föregående vardagen.

Aktuella kunskapsstöd på nationell remiss
 • Hypertoni, vårdförlopp
 • Psoriasis, vårdförlopp

Synpunktsinhämtningar

För en del kunskapsstöd genomförs så kallad synpunktsinhämtning i stället för fullskalig nationell remiss. Synpunktsinhämtningarna skickas åtta gånger per år till regionerna som under en månad kan lämna synpunkter på kunskapsstöden:

 • 1 februari till 29 februari
 • 1 mars till 29 mars
 • 1 april till 29 april (inställd på grund av migrering)
 • 2 maj till 30 maj
 • 1 september till 29 september
 • 1 oktober till 29 oktober
 • 1 november till 29 november
 • 1 december till 29 januari.

Infaller startdatumet för en synpunktsinhämtning på en helg flyttas det till nästkommande vardag. Infaller slutdatumet för en synpunktsinhämtning på en helg flyttas det till den närmast föregående vardagen.

Aktuella synpunktsinhämtningar

Följande kunskapsstöd är på synpunktsinhämtning i maj månad:

 • Basalcellscancer
 • Bettskador
 • Diabetesketoacidos
 • Diabetes, fotkomplikationer
 • Hepatit B
 • HIV
 • Hypoglykemi vid diabetes
 • Pityriasis rosea
 • Pityriasis versicolor
 • Skabb
 • Stroke nutrition
 • TBE-hjärninflammation
 • Virusvårtor
Till toppen av sidan