Kunskapsstöd på remiss

På webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns alla aktuella nationella remisser inom kunskapsstyrningssystemet. Observera att sidan även innehåller remisser från andra instanser inom kunskapsstyrningssystemet än Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år. Det går att lämna remissynpunkter under hela respektive remissperiod*:

 • 15 februari till 14 april
 • 15 april till 14 juni
 • 15 september till 14 november
 • 15 november till 14 februari.

*) Infaller startdatumet för en remissperiod på en helgdag så flyttas det till nästa vardag. Infaller slutdatumet för en remissperiod på en helgdag stängs den på den närmast föregående vardagen.

Synpunktsinhämtningar

För en del kunskapsstöd genomförs så kallad synpunktsinhämtning i stället för fullskalig nationell remiss. Synpunktsinhämtningarna skickas åtta gånger per år till regionerna som kan lämna synpunkter under efterföljande månad*:

 • 1 februari till 1 mars
 • 1 mars till 29 mars
 • 1 april till 29 april
 • 2 maj till 30 maj
 • 1 september till 29 september
 • 1 oktober till 29 oktober
 • 1 november till 29 november
 • 1 december till 29 januari.

*) Infaller startdatumet på en helgdag öppnas synpunktsinhämtningen nästkommande vardag. Infaller slutdatumet på en helgdag stängs synpunktsinhämtningen den närmast föregående vardagen.

Aktuella synpunktsinhämtningar

Synpunktsinhämtningar genomförs under november för följande kunskapsstöd:

 • Hidradenitis suppurativa
 • Influensa
 • Kontakteksem
 • Primär immunbrist hos barn
 • Urinvägsinfektion hos barn
 • Vattkoppor
Till toppen av sidan