Behandling av personuppgifter

Nationellt kliniskt kunskapsstöd hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig. Det kan till exempel vara din e-postadress och ditt namn.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden "intresseavvägning" (artikel 6.1 f) i GDPR.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd drivs av Inera AB. Du kan höra av dig till Inera för att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig eller om du vill ta bort några personuppgifter.

Under rubriken Behandling av personuppgifter på Ineras webbplats finns mer information om hur Inera AB hanterar personuppgifter, vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och kontaktuppgifter.

Till toppen av sidan