1177 för vårdpersonal – frågor och svar

Nytt namn för Nationellt kliniskt kunskapsstöd: 1177 för vårdpersonal.

I juni öppnar en ny del av 1177 som är riktad till vårdpersonal. Dit flyttar då innehållet på denna sajt. Genom att använda regionernas gemensamma varumärke, 1177, ökar kännedomen och användningen av de kliniska kunskapsstöden och vårdförloppen, och därmed nyttan i vården.

Läs mer på Ineras webbplats.

På denna sida finns frågor och svar runt kommande förändring.

Vad händer med Nationelltklinisktkunskapsstod.se?

Webbplatsens innehåll integreras med 1177 för vårdpersonal, medan namnet tas bort.

Hur kommer invånare att kunna skilja mellan innehåll riktat till dem och innehåll riktat till vårdpersonal?

Den mest synliga skillnaden kommer vara den grafiska profilen. Där invånarsidorna kommer att ha en röd designprofil och vårdpersonasidorna en blå designprofil.

Tydliga länkar i sidhuvudet kommer att underlätta navigeringen mellan 1177 för invånare och 1177 för vårdpersonal.

Besökare kommer också att få ett meddelande som informerar dem om att sidans innehåll är riktat till vårdpersonal när de besöker sidorna för vårdpersonal.

Vad blir webbadressen till 1177 för vårdpersonal?

Den nya webbadressen blir vardpersonal.1177.se, och den befintliga webbplatsen nationelltklinisktkunskapsstod.se kommer att omdirigeras till denna nya adress.

När namnbytet sker, vad händer med befintliga länkar till NKK?

När en användare klickar på en länk till nuvarande NKK kommer användaren att omdirigeras till den nya webbadressen. Vilken nivå detta kommer fungera på, det vill säga hur finmaskigt dessa omlänkningar görs återstår att se.

 

Kommer det fortfarande att vara möjligt att skapa regionala tillägg?

Ja, regionala redaktörer kommer även fortsättningsvis att kunna skapa regionala tillägg.

Till toppen av sidan