Opublicerade versioner av kunskapsstöd tillgängliga för regionala tillägg

Regionerna kan göra regionala tillägg till de kliniska kunskapsstöden. De regionala författarna/redaktörerna får möjlighet att skapa tillägg till en ny version av ett kunskapsstöd fyra veckor innan kunskapsstödet publiceras.

Vid varje publicering av ett reviderat eller nytt kunskapsstöd behöver regionerna alltid publicera sina tillägg till den nya versionen för att tilläggen ska synas.

Den första dagen varje månad förutom 1 januari, 1 juli och 1 augusti gör redaktionen nya och reviderade kunskapsstöd skapade i VKS klara för publicering och regionala tillägg. Om den första i månaden infaller på en helgdag görs kunskapsstödet klart för publicering nästkommande vardag.

Efter att ett kunskapsstöd gjorts klart för publicering har regionerna fyra veckor på sig att göra regionala tillägg innan det publiceras. Det är dock alltid möjligt att göra nya eller ändra befintliga tillägg även efter publiceringen.

Nya versioner av kunskapsstöd tillgängliga för regionala tillägg

Till toppen av sidan