Behörighet och inloggning i Teams eller VKS

Kunskapsstöden produceras, förvaltas och revideras i Worddokument i Teams eller i Verktyg för kunskapsstöd (VKS). För att få tillgång till nationella redaktionens Teamsyta eller VKS krävs behörighet.

För att arbeta med att ta fram och förvalta kunskapsstöd krävs behörighet i nationella redaktionens Teams eller VKS. 

Behörighet i Teams

Behörighet till nationella redaktionens Teams ger tillgång till en samarbets- och lagringsyta för gruppens gemensamma arbetsdokument.

Nationella och regionala författares behörighet i VKS knyts till en eller flera författargrupper. Respektive författargrupp knyts i sin tur till ett eller flera kunskapsstöd.

Alla användare har läsbehörighet för alla kunskapsstöd i systemet, men kan endast redigera i de kunskapsstöd för vilka man tillhör författargruppen. Redigeringsbehörigheten kan i sin tur avse antingen nationellt eller regionalt material.

Beställa behörighet till Teams eller VKS

För att beställa behörighet till medlemmar i nationella arbetsgrupper mejlar processledaren följande till nationella redaktionen:

  • namn på kunskapsstöd
  • typ av kunskapsstöd
  • namn och mejladress till den som ska få behörighet.

För att beställa behörighet till regionala redaktörer eller regionala författare mejlar regionalt ansvarig följande till nationella redaktionen:

  • regionens namn
  • namn och mejladress till den som ska få behörighet.

Den som får behörighet får sedan ett mejl med inloggningsuppgifter. Vid behörighet till VKS kommer detta mejl från Behörighetstjänst för vård och omsorg (noreply@mail.behorighetstjanstvardochomsorg.se).

Inloggning i Teams

Här finns en guide för hur du loggar in i Ineras teamsyta.

Teamsytan är en gemensam lagrings- och samarbetsyta för arbetsgrupperna inom kunskapsstyrningen. Varje Nationellt programområde, NPO, har sin egen kanal. Välj i vänsterspalten (i Teams-programmet) vilket NPO du vill ha synligt (eller vilka).

Under respektive NPO finns en mapp för vårdförlopp och en för kliniska kunskapsstöd. Klicka på mappen för aktuell typ av kunskapsstöd för att se er arbetsgrupps mapp, döpt efter namnet på kunskapsstödet – till exempel 'NPO mag- och tarmsjukdomar/Kliniska kunskapsstöd/Proktologi'. Dokument i mappen kan redigeras av medlemmar i aktuell NAG.

I Teamsytans kanal Allmänt finns ett Excel-dokument med en tidslinje över de kunskapsstöd som är i produktion, vilken processledaren gärna får hålla uppdaterad för respektive kunskapsstöd.

Inloggning i VKS

Här finns inloggningen till Verktyg för kunskapsstöd (VKS).

Förutom med användarnamn och lösenord går det att begära inloggning med Mobilt bank-id eller SITHS-kort genom val i inloggningsfönstret.

Vid inloggningen syns vilket eller vilka uppdrag den inloggade har behörighet till. I systemet kan man endast jobba utifrån ett uppdrag i taget. För att växla mellan uppdrag måste man logga ut ur ett uppdrag och logga in igen i ett nytt.

Till toppen av sidan