För författare

Här finns stödmaterial och information till författare av kunskapsstöd och regionala tillägg.

Innehåll - För författare

 • Arbetsprocessen med redaktionen och viktiga datum

  Nationella arbetsgrupperna tar fram kunskapsstöden med stöttning av nationella redaktionen. I arbetsprocessen finns några viktiga datum för arbetsgrupperna att förhålla sig till, se nedan under rubriken Viktiga datum.

 • Stödmaterial

  Som stöd för arbetet med att ta fram kunskapsstöd och regionala tillägg finns ett antal instruktioner och handledningar. Materialet syftar till att stödja författarna i arbetet att ge kunskapsstöden en enhetlig, lättförståelig och lättnavigerad utformning.

 • Kunskapsstödens målgrupper och förhållande till varandra

  Kunskapsstöden kan vända sig till alla professioner inom vård och omsorg som deltar i utredning, behandling och uppföljning av en patient. Det är viktigt att informationen i aktuellt kunskapsstöd både strukturellt och innehållsmässigt är samstämmig med övriga kunskapsstöd.

 • Att tänka på under framtagande av kunskapsstöd

  För att kunskapsstöden ska vara enkla att hitta och varje målgrupp ser rätt information är det viktigt hur kunskapsstödens titel och att informationen märks upp med aktuell målgrupp. På grund av tillgänglighetskäl är det också viktigt att följa de riktlinjer som finns kring hur rubriker.

 • Behörighet och inloggning i Teams eller VKS

  Kunskapsstöden produceras, förvaltas och revideras i Worddokument i Teams eller i Verktyg för kunskapsstöd (VKS). För att få tillgång till nationella redaktionens Teamsyta eller VKS krävs behörighet.

 • Introduktion för författare av kunskapsstöd

  Inför arbetet med att skriva kunskapsstöd bör medlemmar i NAG delta i introduktion med redaktionen (uppstartsmöte del 2).

 • Nätverk för regionala redaktörer

  Nationella redaktionen erbjuder särskilt stöd till regionala redaktörer genom nätverksträffar. Här finns också information om det nya publiceringsverktyget Optimizeley.

 • Opublicerade versioner av kunskapsstöd tillgängliga för regionala tillägg

  Regionerna kan göra regionala tillägg till de kliniska kunskapsstöden. Möjligheten att göra tillägg till en ny version av ett kunskapsstöd finns under fyra veckor före publiceringen av kunskapsstödet.

 • Information om migrering av kunskapsstöd för Nationellt kliniskt kunskapsstöd under våren 2024

  Nedan finns information om det planerade bytet av publiceringsverktyg för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Migrering av publicerat material, inklusive regionala tillägg, kommer att genomföras av Inera under mars månad. Migrering av pågående kunskapsstöd till ny samarbetsyta på Teams sker under april/maj. Nedan finns information samt en samlad tidplan med viktiga datum för olika målgrupper.

Till toppen av sidan