Behörighet och inloggning i Teams

Kunskapsstöden produceras, förvaltas och revideras i Worddokument i Teams. För att få tillgång till nationella redaktionens Teamsyta krävs behörighet.

För att arbeta med att ta fram och förvalta kunskapsstöd krävs behörighet i nationella redaktionens Teams. Behörigheten ger tillgång till en samarbets- och lagringsyta för gruppens gemensamma arbetsdokument.

Beställa behörighet till Teams

För att beställa behörighet till medlemmar i nationella arbetsgrupper mejlar processledaren följande till nationella redaktionen:

  • namn på kunskapsstöd
  • typ av kunskapsstöd
  • namn och mejladress till den som ska få behörighet

Som regional redaktör har du endast läsbehörighet samt behörighet att ta ut publiceringskandidater från Teams. För att få behörighet kontaktar du nationella redaktionen via mejl där du anger att du är regional redaktör som behöver åtkomst i Teams för att hantera publiceringskandidater.

Därefter kommer du få ett mejl både från Microsoft Teams samt redaktionen med information.

Inloggning i Teams

Här finns en guide för hur du loggar in i Ineras teamsyta.

Teamsytan är en gemensam lagrings- och samarbetsyta för arbetsgrupperna inom kunskapsstyrningen. Varje Nationellt programområde, NPO, har sin egen kanal. Välj i vänsterspalten (i Teams-programmet) vilket NPO du vill ha synligt (eller vilka).

Under respektive NPO finns en mapp för vårdförlopp och en för kliniska kunskapsstöd. Klicka på mappen för aktuell typ av kunskapsstöd för att se er arbetsgrupps mapp, döpt efter namnet på kunskapsstödet – till exempel 'NPO mag- och tarmsjukdomar/Kliniska kunskapsstöd/Proktologi'. Dokument i mappen kan redigeras av medlemmar i aktuell NAG.

I Teamsytans kanal Allmänt finns ett Excel-dokument med en tidslinje över de kunskapsstöd som är i produktion, vilken processledaren gärna får hålla uppdaterad för respektive kunskapsstöd.

FAQ för användare i Teams

Min region tillåter inte Teams

Om din region inte tillåter Teams får du logga in via webben i stället för att ladda ner och logga in via Teams-appen. Vid första gången, följ MFA-guiden för att logga in i Ineras Teams.

Jag kommer inte in i Teams

Testa att logga in med rätt mejladress och konto i en annan browser https:\\teams.microsoft.com. Det kan finnas något fel som stör inloggningen till Ineras Teams. Öppna alltså ett privat fönster – för då ska den ej känna av den felaktiga inloggningen. Se gulmarkerat i bilden nedan. Följ sedan de olika stegen i MFA-guiden för att logga in.

Jag har försökt logga in enligt mejlet och MFA-guiden men jag kommer inte in

Använder du rätt mejladress? Dubbelkolla så att du loggar in med den mejladress som du anmält till den nationella redaktionen.

Vi har en ny författare som behöver åtkomst till Teams-ytan

Be processledaren kontakta nationella redaktionen med information enligt de punkter som angetts under rubrik Behörighet till Ineras Teamsyta.

Kan jag använda Teams-kontot som jag har i min region för att logga in?

Nej, du måste byta till Ineras Teams-konto. Detta gör du genom att logga ut från din regions Teams och därefter logga in på Ineras Teams. Följ MFA-guiden om det är första gången du ska logga in.

Jag kan inte redigera dokumentet

Se efter så att du har inte har Skyddad vy påslaget. Om så är fallet klicka på Aktivera redigering och det borde nu gå att redigera dokumentet. Skulle detta inte hjälpa, kontakta nationella redaktionen.

Jag ser inga ”Filer” i Teams utan bara ”Inlägg”. Gör jag något fel eller saknas det behörigheter?

Det kan vara en driftstörning hos Microsoft Teams och de arbetar då för att åtgärda detta. Testa att logga ut och sedan logga in om en stund igen.

Jag kan inte lägga in filer i mapparna under kunskapsstödet inne i Teams

Det kan vara en driftstörning hos Microsoft Teams. Testa igen lite senare.

Jag får information om att jag ska Aktivera Språkkontroll, när jag går in i dokumentet i Teams

Klicka på Aktivera språkkontroll och informationsrutan försvinner. Dyker samma information nästa gång du loggar in, klicka på Visa inte igen.

Jag har bytt telefon och kan inte logga in med MFA 

Vid byte av telefon måste du kontakta redaktionen, så att vi kan ordna en nollställning av den tidigare MFA-registreringen. Därefter kommer du när du ska logga in nästa gång göra om din registrering av MFA. 

Till toppen av sidan