Stödmaterial

Som stöd för arbetet med att ta fram kunskapsstöd och regionala tillägg finns ett antal instruktioner, handledningar och dokumentmallar. Materialet syftar till att stödja författarna i arbetet att ge kunskapsstöden en enhetlig, lättförståelig och lättnavigerad utformning.

Användarmanual Teams/Word

Användarmanualen för arbete i Teams och Word beskriver funktionerna du som författare behöver använda i framtagandet av kunskapsstöd. 

Dokumentmallar

Arbetsgrupperna är hänvisade till att skriva i nedanstående mallar. De innehåller även skrivinstruktioner som ger guidning i hur innehållet i kunskapsstöden bör disponeras.

Här finns också mallar för Grund för rekommendation och bilagor, vilka är tillämpliga för samtliga nationella arbetsgrupper.

Dokumentmall för Kliniska kunskapsstöd för utredning, behandling och uppföljning (Word)

Dokumentmall för Grund för rekommendation (Word)

Dokumentmall för bilagor (Word)

Länkriktlinjer

Korrekt utformade webblänkar stöttar författarna i att skriva kunskapsstöd som är enhetliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla läsare.

Länkriktlinjer (PDF)

Skrivregler och språkliga riktlinjer

Gemensamma skrivregler och språkliga riktlinjer stöttar författarna i att skriva kunskapsstöd som är enhetliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla läsare.

Skrivregler och språkliga riktlinjer (PDF)

Ineras termlista

För att underlätta för en mer enhetlig användning av termer och begrepp finns Ineras termlista. I termlistan listas termer som är relevanta för alla Ineras tjänster och Ineras verksamhet.

Övrigt stödmaterial

På webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns Huvudprocessen för utarbetande av kunskapsstöd (fördjupad version) som visar alla faser och beslutspunkter i processen. Där finns länkar till stöddokument och mallar för varje delmoment.

Till toppen av sidan