Introduktion för författare av kunskapsstöd

Inför arbetet med att skriva kunskapsstöd bör medlemmarna i NAG delta i Introduktion med redaktionen (Uppstartsmöte del 2).

Introduktionen riktar sig till författare av nationella kunskapsstöd. Den genomförs på distans via Teams.

Det är önskvärt att samtliga medlemmar i arbetsgruppen deltar i introduktionen, men alla behöver inte delta vid samma tillfälle.

Agendan ser ut så här:

  • Kort presentation av deltagare
  • Arbetsprocessen med redaktionen
  • Stödmaterial från redaktionen
  • Frågor

Medlemmar i NAG ansvarar själva för att ta del av introduktionen. Ingen anmälan krävs, använd länkarna nedan för att komma till önskat tillfälle.

Vårens introduktionstillfällen

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Material vid Introduktion med redaktionen (Uppstartsmöte del 2)

Här hittar du material som används vid mötet.

Till toppen av sidan