Om webbplatsen

På den här webbplatsen finns kliniska kunskapsstöd för vårdpersonal. Här finns även information till författare av kunskapsstöd. Denna sida hjälper dig i hur du navigerar i innehållet på webbplatsen.

Webbplatsen visar nationella kunskapsstöd och i förekommande fall regionala tillägg till dessa.

På sidorna För författare på webbplatsen finns också information till författare av kunskapsstöd.

Kunskapsstöden

Följande typer av nationella kunskapsstöd visas:

  • kliniska kunskapsstöd
  • personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  • vårdprogram
  • vårdriktlinjer.

I en övergångsperiod visas vissa kunskapsstöd som PDF-dokument.

De olika kunskapsstöden beskrivs på sidan Om våra kunskapsstöd.

Regionväljaren

En del av kunskapsstöden innehåller regionala tillägg, som exempelvis kan beröra ansvarsfördelning eller lokala remissrutiner. Regionväljaren ger möjlighet att visa tillägg för en specifik region eller för samtliga regioner.

Anpassat innehåll

Genom att välja primärvård eller specialiserad vård i kliniska kunskapsstöd visas anpassat innehåll för respektive målgrupp. Innehåll för specialiserad vård är under uppbyggnad.

Rubriknavigering

Till höger om texten i ett kunskapsstöd finns en panel som visar avsnitts- och underrubriker. Rubrikerna är klickbara för enkel navigering i kunskapsstödet.

Referenser

Om referenser som stödjer faktainnehållet finns angivna syns de i anslutning till texten. Samtliga referenser är också listade i den ordning de anges i slutet av kunskapsstödet.

Sidfoten

Datum för godkännande och vem som ansvarar för innehållet är angivet i sidfoten för varje kunskapsstöd.

Till toppen av sidan