Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Nationellt kliniskt kunskapsstöd uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att webbplatsen till största del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Bristerna kommer att åtgärdas vid olika tidpunkter. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

För att rapportera brister kan du mejla redaktionen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Allmänna brister

Dessa brister kan beröra alla besökare:

 • Det finns sidor som inte är korrekt kodade (de har inte unika element-id).
 • Länken för att hoppa till huvudinnehållet kan inte nås med tangentbordet.
 • Hitta på sidan-menyn är inte tillgänglig.

För dig som använder skärmläsare

 • Det finns flera H1:or i huvudinnehållet på startsidan.
 • I sökfältet upprepas texten “Sök på kunskapsstöd eller sidor” två gånger för dig som använder skärmläsare.
 • Puffar på webbplatsen saknar maskinläsbar rubrik. Texten i rubriken upprepas även.
 • Den länkade logotypen (nationellt kliniskt kunskapsstöd) har ett textalternativ som inte förmedlar samma information som bilden.
 • I mobilt läge när menyn är öppen så har stäng-knappen inte ett korrekt maskinläsbart namn.
 • Sökträffarna är inte kodade på ett korrekt sätt, det medför att länken blir väldigt lång.
 • För dig som använder skärmläsare upprepas texten “diagnoskoder” i den utfällbara komponenten. Det är på sidan för ett kunskapsstöd.
 • På kunskapsstödssidan finns en info-ikon som saknar aria-label.
 • I mobilt läge eller vid inzoomning blir vissa rubriker ihop och utfällbara, dessa har utseendet som rubriker men är inte kodade som det.
 • När menyn är öppen går det att nå innehåll bakom.

För dig som navigerar med tangentbordet

 • Fokusmarkering saknas på flera ställen på webbplatsen.
 • På sidan för kunskapsstöd kan funktionen för att Primärvård och specialistvård inte nås med tangentbord. Inte heller samma funktion för ämnesområde och A-Ö.

Så har vi testat webbplatsen

Vi testar sajtens tillgänglighet löpande. Både genom interna och externa granskningar. 

Tillsyn

Du kan kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan