Så här arbetar vi

Kunskapsstöden på den här webbplatsen skrivs av nationella arbetsgrupper bestående av kliniskt verksamma ämnesexperter. Arbetsgrupperna nomineras och utses av nationella programområden. Deras arbete stöds av Sveriges sex sjukvårdsregioner och en stödfunktion vid Sveriges kommuner och regioner (SKR).

I systemet för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård finns 26 nationella programområden, NPO, som ansvarar för var sitt ämnesområde. Det finns också åtta nationella samverkansgrupper, NSG, som samordnar regionernas områdesövergripande, nationellt gemensamma kunskapsstyrningsarbete. Läs mer om processen att ta fram kunskapsstöd på webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Sveriges sex sjukvårdsregioner samt en stödfunktion vid Sveriges kommuner och regioner, SKR, koordinerar och stödjer arbetet. 

Regionernas och kommunernas digitaliseringsbolag Inera står bakom de tekniska applikationerna och bistår arbetsgrupperna med redaktionell kompetens i anslutning till produktion, publicering och revidering av kunskapsstöden.

Respektive region ansvarar både för införande av kunskapsstöden och att ta fram regionala tillägg till dem.

Publiceringar

Nya och reviderade kunskapsstöd publiceras kontinuerligt så att webbplatsen blir allt mer heltäckande.

Till toppen av sidan