Opublicerade versioner av kunskapsstöd tillgängliga för regionala tillägg

Regionerna kan göra regionala tillägg till de kliniska kunskapsstöden. Möjligheten att göra tillägg till en ny version av ett kunskapsstöd finns under fyra veckor före publiceringen av kunskapsstödet.

Vid varje publicering av ett nytt eller reviderat kliniskt kunskapsstöd behöver regionerna alltid se över behovet av regionala tillägg och foga dessa till kunskapsstödet. 

Den första dagen varje månad förutom 1 januari, 1 juni, 1 juli och 1 augusti gör redaktionen nya och reviderade kunskapsstöd klara för publicering och därmed möjliga att tillfoga regionala tillägg. Om den första i månaden infaller på en helgdag görs kunskapsstödet klart för publicering nästkommande vardag.

Efter att ett kunskapsstöd gjorts klart för publicering har regionerna fyra veckor på sig att göra tillägg innan kunskapsstödet publiceras. Observera också att det kan vara nödvändigt att ändra eller ta bort tillägg som blivit inaktuella när ett kunskapsstöd har reviderats.

Det är också alltid möjligt att göra nya eller ändra/ta bort befintliga tillägg efter publiceringen av ett kunskapsstöd.

Nya versioner av kunskapsstöd tillgängliga för regionala tillägg

Följande kunskapsstöd finns tillgängliga för regionala tillägg och blir publika 3 juni.

  • Droppfinger (NPO rörelseorganens sjukdomar)
  • Dupuytrens kontraktur (NPO rörelseorganens sjukdomar)
  • Ganglion (NPO rörelseorganens sjukdomar)
  • Hyperprolaktinemi (NPO endokrina sjukdomar)
  • Hypogonadism (NPO endokrina sjukdomar)
  • Hypokalemi (NPO endokrina sjukdomar)
  • Hyponatremi (NPO endokrina sjukdomar)
  • Karpaltunnelsyndrom (NPO rörelseorganens sjukdomar)
  • Videomöten i vården med barn och ungdomar (NPO barns och ungas hälsa)
Till toppen av sidan