Stödmaterial

Som stöd för arbetet med att ta fram kunskapsstöd och regionala tillägg finns ett antal instruktioner och handledningar. Materialet syftar till att stödja författarna i arbetet att ge kunskapsstöden en enhetlig, lättförståelig och lättnavigerad utformning.

Dokumentmallar

Vi har pausat en viss del av användningen av Verktyg för kunskapsstöd (VKS) för att se över hur författararbetet kan göras smidigare och mer användarvänligt. Därför är vissa arbetsgrupper tills vidare hänvisade till att skriva i någon av nedanstående Wordmallar.

Mallarna innehåller även skrivinstruktioner som ger guidning i hur innehållet i kunskapsstöden bör disponeras.

Här finns också mallar för Grund för rekommendation och bilagor, vilka är tillämpliga för samtliga nationella arbetsgrupper.

Dokumentmall för Kliniska kunskapsstöd för utredning, behandling och uppföljning (Word)

Dokumentmall för Grund för rekommendation (Word)

Dokumentmall för bilagor (Word)

Arbetsgång

Som stöd för att följa arbetsprocessen med redaktionen finns dessa dokument.

Obs: Detaljer i processen skiljer sig åt beroende på vilken samarbetsyta ni använder. Därför finns i dagsläget tre olika dokument:  

Skrivregler och språkliga riktlinjer

Gemensamma skrivregler och språkliga riktlinjer stöttar författarna i att skriva kunskapsstöd som är enhetliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla läsare.

Skrivregler och språkliga riktlinjer (PDF)

Ineras termlista

För att underlätta för en mer enhetlig användning av termer och begrepp finns Ineras termlista. I termlistan listas termer som är relevanta för alla Ineras tjänster och Ineras verksamhet.

Länkriktlinjer

Korrekt utformade webblänkar stöttar författarna i att skriva kunskapsstöd som är enhetliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla läsare.

Länkriktlinjer (PDF)

Användarmanual VKS

Användarmanualen för Verktyg för kunskapsstöd (VKS) beskriver funktionerna i verktyget. På Nationellt kliniskt kunskapsstöds Confluence-sida hittar du användarmanualen och mer information om utvecklingen av VKS.

Skrivinstruktioner för arbete i VKS

För att det ska vara enkelt för läsaren att hitta rätt information ska de olika kunskapsstöden följa enhetliga strukturer. Skrivinstruktionerna för de grundläggande innehållsstrukturerna ger guidning i hur innehållet i de kliniska kunskapsstöden i VKS bör disponeras.

Skrivinstruktioner kliniska kunskapsstöd i VKS (PDF)

Andra stödmaterial

På webbsidan Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns Huvudprocessen för utarbetande av kunskapsstöd (fördjupad version) som visar alla faser och beslutspunkter i processen. Där finns länkar till stöddokument och mallar för varje delmoment.

Till toppen av sidan